.

MEDIA I TECHNIKA W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM

INNOWACJE I EFEKTYWNOŚĆ

TechFood Practic - warsztaty
21–22 listopada 2019 - Zamek Gniew

TechFood Practic serdecznie zaprasza przedstawicieli m.in. działów technicznych, produkcji, utrzymania ruchu w zakładach przemysłu spożywczego.

Tematy przewodnie warsztatów to ekonomiczne zarządzanie mediami w przemyśle oraz innowacje techniczne.

W trakcie dwudniowego spotkania Prelegenci omówią nowe technologie zapewniające bezpieczeństwo i efektywność procesu produkcji.

Poszczególne zagadnienia, ułożone w bloki tematyczne, przedstawione zostaną w formie krótkich prezentacji z przykładami praktycznymi, a następnie dyskusji i wyjaśnień.

PANEL I: „Bezpieczeństwo produktu spożywczego”

 • technologia HPP (high pressure processing) wysokociśnieniowa obróbka żywności,
 • czysta para jako medium w przemyśle spożywczym
 • dezynfekcja powietrza przez ultradyfuzję
 • ochrona mikrobiologiczna w systemach wentylacji
 • PIGGING – technologia odzyskiwania produktu

PANEL II:  „Optymalizacja zużycia mediów energetycznych”

 • audyty energetyczne procesów technologicznych
 • kogeneracja i odnawialne źródła energii
 • monitoring mediów w procesie produkcyjnym
 • układy chłodzenia obniżające koszt mediów
 • niskoemisyjny transport dla przemysłu

PANEL III: „Ekonomiczna gospodarka wodno-ściekowa”

 • efektywne ujęcia wody i systemy pompowe
 • uzdatnianie wody – odzysk wód poprocesowych
 • technologie membranowe
 • produkcja zielonej energii w systemie beztlenowej fermentacji ścieków

PANEL IV: „Aktualności: prawo i finanse”

 • nowe „Prawo wodne” – możliwe oszczędności przy wzroście stawek od 2020 r.
 • dotacje  w praktyce – nowe technologie uprawniające do dofinansowań
Warsztaty TechFood Practic to obecnie jedyna w Polsce możliwość spotkania w jednym miejscu doświadczonych specjalistów oraz uzyskania praktycznych wskazówek do działania.
PATRONI MEDIALNI:
PARTNERZY: