FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

MEDIA I TECHNIKA W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM

INNOWACJE I EFEKTYWNOŚĆ

warsztaty 21–22.XI.2019 Hotel Zamek Gniew

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

DLA ZAKŁADÓW PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO

 


NAZWA
ADRES
NIP
1.
2.
3.
*koszt całkowity zawiera: nocleg, parking, wyżywienie, udział w uroczystej kolacji, materiały dydaktyczne

 

Wypełnioną kartę należy przesłać do dnia 27.09.2019 r. 

Płatność na podstawie faktury proformy (przedpłata).  Stawka VAT : 23%


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej zwanego RODO, informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  MARTEL-MELER Marta Marjanowska, ul. Płocka 14, 81-535 Gdynia,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach organizacji warsztatów TechFood Practic na podstawie art. 10.ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody,

4) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich  danych osobowych,  prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,

5) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

6) podanie danych osobowych jest dobrowolne.